Sephra: 10% off Elite Fondue Fountains + Free Shipping

Take advantage of this Sephra promo code to save 10% and score free shipping on any elite fondue chocolate fountain.